TRUNG TÂM NỘI DUNG SỐ - ĐÀI TRUYỀN HÌNH KỸ THUẬT SỐ VTC

Liên hệ

  • Địa chỉ:

    Tầng 8, tòa nhà VTC, 23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội

  • Điện thoại:

    (024) 4450 1365 / (088) 9977 383

  • Email:

    vtcnow@vtc.gov.vn

Gửi yêu cầu